Bij elke gift wordt een certificaat uitgereikt.

Ghy die wel op uw handwerck let

Maakt doch het Stuck uws leevens net

Gelyck de weefspoel door ’t gescheer,

Soo vluchtig zijn de leevens daagen,

En komen Eeuwiglyck niet weer.

Dat Elck Sich dan voorsichtich vraage:

Is ’t Leef Stuck Recht, of Slecht gedaan,

Daar sal Goed of Quaad Loon op staan.

Jan Luyken Anno 1694