Elk jaar wordt uit de lijst van genomineerden een vrijwilliger(sgroep) uit kerkdorp Waalre of dienstbaar aan kerkdorp Waalre gekozen aan wie Goed Loon wordt uitgekeerd.

Goed Loon is een gift als dank voor de bijzondere wijze waarop deze persoon of groep zich voor Waalre inzet van € 500,-. Dit bedrag is geheel vrij te besteden en dient expliciet NIET als donatie aan het doel waarvoor de vrijwilliger(sgroep) actief is.

Het doel is vrijwilligers(groepen) en anderen te stimuleren goed werk op te pakken of voort te zetten.

Oorkonde