Doel

In het kader van 100 jaar Waalre heeft Stichting Woldere Fonds een prijsvraag opgesteld. De prijsvraag heeft tot doel om kinderen en jongeren van 4 tm 16 jaar woonachtig in Aalst en Waalre bekend te maken met vrijwilligerswerk. Dat er verschillende vormen van vrijwilligerswerk zijn, hoe dit bijdraagt aan de beleving van de gemeenschap, dat vrijwillers dus belangrijk zijn en wat de gevolgen zijn als niemand vrijwillig iets voor een ander wil betekenen.

Door middel van deze prijsvraag willen we proberen de doelgroep te bewegen om hierover na te denken.

Opdracht

Geef in een creatieve vorm weer wat voor soort vrijwilligerswerk jij belangrijk vindt, hoe jij dit soort werk zou willen invullen en van wie of van welke groep jij vindt dat hij of zij dit met volle overtuiging al doet/doen. Laat ook weten waarom je dat vindt! Voorwaarde is dat deze vrijwilliger woonachtig is in Aalst of Waalre. Dit kan een filmpje zijn, een TikTok, een brief, een knutselwerk, een tekening of welke andere wijze dan ook. Vergeet niet de volledige naam en een telefoonnummer van jezelf en de gekozen vrijwilliger te vermelden. Digitale bestanden kunnen uiterlijk 30 juni 2023 (eventueel via WeTransfer) verzonden worden naar info@wolderefonds.nl. Fysieke werken kunnen op telefonische afspraak ingeleverd worden bij Babs (Waalre) 06-83096933 of Bart (Aalst) 06-51358904..

Prijs

Uit de inzendingen wordt een winnaar gekozen en deze wordt tijdens het jubileumweekend van Waalre100 bekend gemaakt. We kijken naar leeftijd in combinatie met creativiteit, bewustwording met betrekking tot vrijwilligerswerk en uitleg over wat de gekozen vrijwilliger allemaal doet. De winnaar wint 4 Eftelingkaartjes. Daarnaast zal het Goed Loon van €500,- dit jaar naar de vrijwilliger of -groep uit Aalst of Waalre gaan die door de winnende deelnemer als voorbeeld wordt gezien.

NB. Uitreiking Goed Loon vindt normaal gesproken plaats aan vrijwilligers uit Kerkdorp Waalre conform de door de Familie van Dijk opgestelde statuten, waarop in het kader van 100 jaar Waalre éénmalig een uitzondering wordt gemaakt.